Dienstverlening

Werkwijze verzuimbegeleiding

Momenteel hanteren de meeste arbo-dienstverleners een werkmodel waarbij een casemanager de regie voert en de intermediair is tussen werknemer-werkgever-bedrijfsarts. Wij zijn van mening dat het aantal schakels de kwaliteit van de communicatie bepaalt: hoe minder hoe beter. Het groeiende aantal bedrijven en instellingen die deze regie zelf wil (kunnen) voeren bevestigt dit. Ook wij zijn van mening dat het uitvoeren van het in de Wet Verbetering Poortwachter beschreven proces niet ingewikkeld is en door ieder bedrijf zelf kan worden uitgevoerd (Animatie, Brochure).

U kunt het plannen en uitvoeren van noodzakelijke acties aan ons overlaten, of hier zelf de regie over nemen. In dit laatste geval geeft u bij ons aan welke actie moet worden ingezet, eventueel na overleg hierover. Wij pakken uw vraag op en zullen de medewerker uitnodigen voor een consult. Afhankelijk van hetgeen u zelf wilt of kunt doen organiseren wij ook de eventuele vervolgacties voor u, of laten dit wederom aan u over.
Voor het opvolgen van uw wettelijke verplichtingen, en voor optimaal administratief gemak, bieden wij u optioneel het gebruik van een slim online verzuimbeheerssysteem aan dat in een Engelse en in een Nederlandse versie beschikbaar is. Dit systeem informeert u na het invoeren van een ziekmelding automatisch over te ondernemen acties. Deze informatiestroom kan met bedrijfseigen teksten worden ingericht.

Andere professionals dan de bedrijfsarts

Met Bedrijfsartsenpost heeft u de beschikking over alle mogelijke arbo-professionals, die snel en voordelig (op offertebasis) ingezet kunnen worden. Zo weet u zeker dat u niet hoeft te zoeken voor een arbeidsdeskundig rapport, het toetsen of uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie, het uitvoeren van een keuring, enzovoort. Ook bieden wij ad-hoc ondersteuning van ervaren personeelsfunctionarissen, die kunnen adviseren over de gevolgen van complexe verzuimgevallen en die - als dat noodzakelijk is - als casemanager langdurig verzuim kunnen fungeren.

Waar werken wij

Wij werken voor bedrijven en instellingen die in de regio groot Amsterdam/Haarlem gevestigd zijn, of die hier hun hoofdvestiging hebben. Sinds november 2017 bieden wij onze diensten ook aan in de regio groot Amersfoort. Ook werken wij op locatie van onze klanten, in beginsel mits er sprake is van minimaal 4 uren aaneengesloten aanwezigheid.
Spreekuren kunnen in principe landelijk worden uitgevoerd, omdat wij deel uitmaken van een landelijk netwerk van gecertificeerde bedrijfsartsen.

WerkDatKan (werkhervatting)

Wat doet u als uw werknemer tijdelijk of permanent niet in staat is om het eigen werk uit te voeren, maar wel ander werk kan verrichten? Werk dat u gezien de aard van uw onderneming niet beschikbaar heeft en ook niet kunt creëren?

Wij kunnen een ervaren re-integratiebedrijf aanbevelen en hebben in de regio Amsterdam WerkDatKan gerealiseerd, een netwerk van werkgevers die elkaar hierbij kunnen helpen. Een netwerk dat bestaat uit onze klanten, leden van ondernemersverenigingen in de regio én werkgevers die dit gewoon een goed initiatief vinden. WerkDatKan is simpel en doeltreffend. Er zijn geen kosten aan verbonden en de privacy is te allen tijde gewaarborgd.

Bedrijfsartsenpost