Kennispraktijk Zorg & Welzijn, Onderwijs

Onze ervaring strekt zich uit tot alle sectoren, maar voor organisaties binnen het Onderwijs, Zorg en Welzijn (VVT en kinderopvang) hebben wij kennispraktijken ontwikkeld: een unieke bundeling van kennis, ervaring en pragmatisme.

De sectoren Onderwijs, Zorg en Welzijn staan volop in de belangstelling, vrijwel wekelijks is er media-aandacht voor onderwerpen als kwaliteit, aandacht, werkdruk, kosten, en de hieruit volgende politieke discussies en besluitvorming. Onderwijs, Zorg en Welzijn is mensenwerk en het belang van structureel aanwezig, goed opgeleid en met name gemotiveerd personeel wordt dan ook steeds groter:

  • de samenleving vergrijst in toenemende mate hetgeen z'n effect heeft op de vraag naar zorg, op alle vlakken;
  • het bewaken en bekritiseren van zorg en onderwijs is in toenemende mate een publiek gebeuren, de vraag naar kwaliteit stijgt;
  • Nederland wordt steeds meer een kenniseconomie met goed onderwijs als randvoorwaarde;

Tegelijk ontstaat er in toenemende mate een (schijnbare) spanning tussen kwaliteit en kosten. Hierbij is het van belang te realiseren dat focus op kwaliteit voor verlaging van de kosten zorgt, terwijl focus op kosten doorgaans een verlaging van kwaliteit tot gevolg heeft.

Daarom is het voor instellingen cruciaal om aandacht te schenken aan 'de gezonde organisatie'. Met enkel het contracteren van een arbodienst of een bedrijfsarts wordt dit niet bereikt, want deze voorziening is over het algemeen gericht op het voldoen aan verplichtingen en het curatief en op individueel niveau begeleiden van ziekteverzuim. Een beter resultaat ontstaat door het toepassen van Value Based gezondheidsmanagement. Dit is een integrale werkwijze gebaseerd op een brede visie en gericht op het bereiken van structurele veranderingen middels een preventief- en curatief beleid. Er vindt een transitie plaats door de dagelijkse praktijk stap voor stap te verenigen met het 'werkende' beleid, waardoor het deel gaat uitmaken van de cultuur van de organisatie.

Voor meer informatie leest u De kennispraktijk Onderwijs of De kennispraktijk Zorg. Meer informatie over de kennispraktijken Welzijn (VVT en Kinderopvang) volgt.